วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้า 1/2554

12 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติการทำหมันสุนัข-แมว เพิ่อลดประชากรสัตว์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของปี 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น