วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมโรคพิษสุนัขบ้า 2 / 2554

6 มิถุนายน 2554 ประสานร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ปฏิบัติการทำหม้นสุนัข-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของปี 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น